Category

Vinco Engineering


Engineering stamt af van het Engelse ‘engine’ dat ‘motor’ of ‘machine’ betekent. Engine is afkomstig van het Oudfranse ‘engin’, dat op zijn beurt aan het Latijnse ‘ingenium’ is ontleend. Ingenium betekent ‘vindingrijkheid’ en ‘ingeniare’ staat voor ‘erin slagen om iets te maken’.

Wereldwijd gebruiken we de term engineering voor (praktisch) alles dat met techniek te maken heeft. Een van de vele woordenboeken omschrijft engineering als: technische wetenschappen die zich bezighouden met de technische ontwikkeling en constructie van producten en systemen en daarbij natuurwetenschappelijke kennis voor aanwenden. In het Nederlands duiden we iemand met verstand van techniek ook vaak aan als een engineer.

Een bouwproject, hoe groot of klein dit ook moge zijn, is een belangrijk gegeven. Een nieuwbouw of een renovatie – al dan niet gedeeltelijk – ze brengen beide een heleboel noodzakelijke studies met zich mee.

Een team van ingenieurs onder één dak

Misschien bent u reeds geruime tijd op zoek naar een studiebureau dat diverse studie- en opvolgingsopdrachten kan combineren? Wel, stop dan met zoeken, want met Vinco Engineering neemt u een studiebureau onder de arm dat een multiprofessionele aanpak hanteert om uw project tot een geslaagd einde te brengen.

https://www.vincoengineering.be